Tham quan nhà máy

1-Trộn silicone.

2-Cắt vật liệu.

3-Hot Press Forming.

4-IPQC.

5-Loại bỏ bên.

6-In ấn.

7-Dầu phun.

8-FQC.

9-Đóng gói.

10-Lô hàng.